Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
July 15
Image Size
368 KB
Resolution
500×500
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
172
Favourites
15 (who?)
Comments
11
×
Share res #9 - Collect by Jirin by JungJirin Share res #9 - Collect by Jirin by JungJirin
  • WAT+FAV+CMT= Link nha !!
  • CREDIT ME IF USE
  • Lần đầu tớ câu WAT..Mặc dù tớ biết ko phải res tớ làm mà dám câu WAT là sai...Nhưng tớ chỉ thỉnh thoảng câu thôi..còn đâu đa số đều free nhá,,, 
  • P/S:..Phần trên, tớ giải thích r nhá..Đừng có chởi tớ đấy :D
Add a Comment:
 
:iconpanda-sociu:
Panda-sociu Featured By Owner Jul 16, 2014  Student Interface Designer
- Xin 3

Reply
:iconjungjirin:
JungJirin Featured By Owner Jul 18, 2014  Student Interface Designer
:note:
Reply
:iconjenny3110:
Jenny3110 Featured By Owner Jul 15, 2014  Student Artist
WAT+FAV+CMT= Link
Reply
:iconjungjirin:
JungJirin Featured By Owner Jul 18, 2014  Student Interface Designer
:note:
Reply
:icon140bttb:
140bttb Featured By Owner Jul 15, 2014
Xin
Reply
:iconjungjirin:
JungJirin Featured By Owner Jul 18, 2014  Student Interface Designer
:note:
Reply
Flagged as Spam
Hidden by Commenter
:iconcolintruong:
colintruong Featured By Owner Jul 15, 2014
WAT+FAV+CMT= Link
Reply
:iconjungjirin:
JungJirin Featured By Owner Jul 18, 2014  Student Interface Designer
:note:
Reply
Add a Comment: